Kundrecensionsformulär

Tack för att ni tar er tid att fylla i vårt kundfeedbackformulär. Era åsikter och synpunkter är viktiga för oss och hjälper oss att förstå vad vi kan förbättra för att erbjuda ännu bättre tjänster i framtiden.

Feedbackformulär för Webbplatstjänster

Valt värde: 0
På en skala från 1 till 10, hur nöjd är du med den hemsida vi har skapat åt dig? (1 är mycket missnöjd, 10 är mycket nöjd)
Valt värde: 0
Hur enkelt har det varit att navigera och använda din nya hemsida? (1 är mycket svårt, 10 är mycket enkelt)
Valt värde: 0
Hur nöjd är du med hur vi hanterar uppdateringar av informationen på din webbplats? (1 är mycket missnöjd, 10 är mycket nöjd)
Valt värde: 0
Hur skulle du betygsätta kvaliteten på vår kundsupport och responsivitet? (1 är mycket dålig, 10 är utmärkt)
Finns det några funktioner eller funktionaliteter som du tycker saknas på din webbplats?

Sökmotoroptimering (SEO)

Observera: Om din webbplats har lanserats för mindre än 2-3 veckor sedan, kanske den ännu inte har indexerats av Google. Detta är en normal process och när din webbplats har indexerats kommer du sannolikt att se en förbättring i din SEO-prestanda.
Valt värde: 0
Med ovanstående information i åtanke, hur nöjd är du för närvarande med din webbplats SEO-prestanda? (1 är mycket missnöjd, 10 är mycket nöjd)

Samtycke

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina företagsuppgifter enligt följande villkor och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Insamling och användning av företagsuppgifter: Vi samlar in och behandlar de företagsuppgifter som du lämnar i detta formulär, såsom företagsnamn och svaren på frågorna i formuläret. Vi använder dessa uppgifter för att analysera och förbättra våra tjänster samt för interna utvärderingsändamål. Lagring av företagsuppgifter: Dina företagsuppgifter lagras på säkra servrar och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Delning av företagsuppgifter: Vi delar inte dina företagsuppgifter med tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller om du uttryckligen har samtyckt till det. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av de företagsuppgifter som vi lagrar om er. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter samt att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på myynti@wdh.fi. Genom att klicka på "Jag godkänner" godkänner du dessa villkor och ger ditt samtycke till att vi behandlar dina företagsuppgifter enligt beskrivningen ovan.
Rulla till toppen